Etusivu I Jäsenille I Jäsenasiat I Jäsenedut

HUOM! SIVUN TIEDOT OVAT VANHENTUNEET.

Lue jäseneduista täältä.

 

----

 

Suomen Ilmailuliiton jäsenedut


Ilmailijan tapaturmavakuutus
Vakuutusnro 21893-1

Jäsenten ilmailun ryhmätapaturmavakuutus ilmailussa sattuvien tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa Suomen Ilmailuliiton jäsenmaksun maksaneille jäsenille ja siitä voidaan korvata vamman hoitokuluja 8500 euroa/tapaturma. Pysyvän haitan kertakorvaus on max 30000 euroa ja kuoleman 8500 euroa. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ja yleisistä vakuutusehdoista poiketen myös yli 70-vuotiaille. Lue tuoteseloste ja tutustu tarkemmin vakuutusehtoihin.

Vahinkotapauksessa tehdään urheiluvahinkoilmoitus, (netissä täytettävä) katso toimintaohjeet vakuutusehdoista. Hoitokuluista saa pääsääntöisesti korvauksen alkuperäisiä kuitteja ja sairaskertomuskopiota vastaan, Kelan korvaukset vähennettynä. Pohjola antaa eräille hoitolaitoksille myös maksusitoumuksia kalliisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi leikkauksiin ja magneettikuvauksiin.

Toiminnanvastuuvakuutus kerhoille

Suomen Ilmailuliiton jäsenyhdistyksillä on voimassa toiminnanvastuuvakuutus. Tämä Tuplaturva-vakuutus on solmittu SLU:n ja Pohjola-yhtiöiden kesken kattaen lajiliittojen toiminnanvastuuvakuutuksen ja niiden vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset. Tarkempia tietoja vakuutuksesta saa esitteestä (pdf-tiedosto).

Lisätietoja Valo ry:n sivuilta.

Suomen Ilmailuliiton jäsenyhdistyksiä varten on neuvoteltu lisäksi ilmailuun soveltuva lisäpaketti. Vakuutus kattaa myös liiton ja kerhojen vastuun harrastus- ja kilpailutoiminnassa, lentokoulutuksessa sekä erikseen nimettyjen harrastuskatsastajien pienkoneiden katsastus- ja tarkastustoiminnan. Vakuutuksen piiriin siirrettiin myös aiemmat lennokkitoiminnan, liidinlajien ja laskuvarjohypyn kolmannen osapuolen vastuuvakuutukset (katso alla).

Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus harrastajille

Suomen Ilmailuliitto ja ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopimuksella on SLU-vakuutukseen liitetty myös kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, joka koskee riippuliidon, varjoliidon, lennokki- ja laskuvarjourheilun harrastajia. Se on henkilökohtainen ja on voimassa silloin, kun harrastaja on maksanut Suomen Ilmailuliiton jäsenmaksun.

Liiton ottama vakuutus kattaa vastuun ulkopuoliselle (ns. kolmas osapuoli) aiheutetusta omaisuus- tai henkilövahingosta, jos harrastajan katsotaan vahingonkorvauslain mukaan olevan vahingosta vastuussa.

Maksimikorvaussumma on miljoonaa euroa ja omavastuu 500 euroa. Vakuutus on voimassa Euroopassa ja myös kilpailutoiminnassa ja näytöksissä. Se ei kuitenkaan sulje pois järjestäjän ottamaa vastuuvakuutusta, joka mainitaan asetuksessa julkisista huvitilaisuuksista ja kattaa järjestäjän virheestä aiheutuvat vahingot.
Liiton vakuutus on ns. toissijainen vakuutus. Jos harrastajalla on koti- tai matkavakuutus, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon, korvataan vahinko ensisijaisesti tästä vakuutuksesta. Liiton vakuutusta käytetään silloin, jos koti/matkavakuutuksen määrä ei riitä tai jos tällaista vakuutusta ei ole.

SUOMEN ILMAILULIITTO RY:N LISÄERITYISEHTO 16-385-954-5 (VAKUUTUKSEN OTTAJA VALO RY)

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat Suomen Ilmailuliitto ry, sen jäsenkerhot sekä yksittäiset jäsenet toimiessaan Suomen Ilmailuliitto ry:n jäseninä ja Suomen kansalaisina Euroopassa. Vakuutettu voi olla myös henkilö, joka asuu Suomessa vakinaisesti. Vakinaisesti Suomessa asuvaksi ei katsota vakuutettua, joka oleskelee yli puolet vuodesta ulkomailla.

Korvattavat vahingot

1. Vakuutus kattaa myös liiton ja kerhojen vastuun harrastus- ja kilpailutoiminnassa, lentokoulutuksessa sekä pienkoneiden katsastus- sekä muussa ilmailun tarkastustoiminnassa.

Katsastus- ja tarkastustoiminnan osalta vakuutukseen sisältyy käsiteltävän ja huolehdittavan omaisuuden laajennusehto (VA 04/330) 50 000 euron korvauksen enimmäismäärään asti.

2. Siltä osin, kun jäsenen oma vakuutusturva ei kata harrastustoimintaa, vakuutus kattaa jäsenen henkilökohtaisen vastuun myös silloin kun korvausvastuu perustuu laskuvarjo-, varjoliito-, riippuliito- ja lennokkiharrastustoiminnassa aiheutettuun vahinkoon.

ILMAILU-lehti

Ilmailuliiton jäsenlehti on ILMAILU, joka ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Se käsittelee Ilmailuliiton piirissä harrastettavia lajeja sekä on samalla Suomen suurilevikkisin ilmailun yleisaikakauslehti. Pelkkä lehden vuosikertatilaus maksaa 60 euroa. Irtonumerohinta Lehtipisteissä on 7,00 euroa. ILMAILU tulee jäsenetuna jäsenille suoraan kotiinkannettuna ja yleensä aiemmin kuin Lehtipisteisiin.


Edullinen lentoparkki

Ilmailuliiton jäsen saa Helsinki-Vantaan lentokentällä auton paikoituksen edulliseen hintaan. Lentoparkki Oy:n kaukopysäköinti tarjoaa normaalihintaisesta paikoitusmaksusta - 15 %. Lentoparkin löydät osoitteesta Tikkurilantie 151 läheltä Suomen Ilmailumuseota. http://www.lentoparkki.fi/

Teosto ja Gramex

Ilmailuliitto ja sen jäsenet ovat mukana SLU:n neuvottelemissa Teosto ja Gramex -sopimuksissa.


MUUT JÄSENEDUT

FAI-lisenssi (maksullinen). Kelpoisuustodistukset. Opettaja- ja hyppymestarikoulutukset. Ilmainen termiikkiennuste internetistä. SIL neuvottelee lisäksi jäsenistölleen kaiken aikaa erikoistarjouksia ja -etuja kolmansien osapuolien kanssa. Jatkuva harrastajien edunvalvonta viranomaisten suuntaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

powered by eMedia